Dekodery

( ilość produktów: 2 )

Dekodery dźwiękowe PIKO

Lokomotywy z silnikami na prąd stały posiadające gniazdo dekodera można szybko i w prosty sposób wyposażyć w dekoder cyfrowy PIKO. W wszystkich typach można regulować obciążenie i są przystosowane do systemu DCC- oraz Motorola jak i do analogowych systemów na prąd stały oraz przemienny. Odpowiedni tryb pracy rozpoznawany jest automatycznie. 

Wszystkie dekodery wspierają 14,27, 28 oraz 128 kroków prędkości oraz krótkie i długie adresy (w zakresach 1-127 i 128-9999). Dekodery posiadają zasadniczo dwa zależne od kierunku jazdy jazdy wyjścia funkcyjne (cyfrowo włączane, np. dla oświetlenia) jak i zależne od typu siedmiu dalszych, osobno włączanych wyjść dla innych konfiguracji oświetlenia, dźwięku czy podobnych dodatków. Ponieważ wszystkie dekodery wyposażone są w wtyczkę NEM, powinny być zainstalowane w miejsce mostka. Otwieranie pojazdu do programowania nie jest konieczne. 

      pixel